PROHLÍDKY A ÚKONY, KTERÉ NEHRADÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY

Přijímáme pouze platbu v hotovosti.

Úkon Sazba
Posouzení způsobilosti k výkonu povolání 700 Kč
Vydání či rozšíření řidičského průkazu 500 Kč
Prodloužení řidičského průkazu po 65ti letech 400 Kč
Vydání/rozšíření či prodloužení zbrojního průkazu 700 Kč
Posudek pro účely fyzické osoby
(sportovní činnost, tábory, svářečský průkaz, vysokozdvižný vozík apod.)
400 Kč
Potvrzení přihlášky ke studiu 300 Kč
Vyplnění komerčního formuláře (pojistka, bolestné, úraz) 400 Kč
Výpis z dokumentace 300 Kč
Výpis z dokumentace do 24 hod 600 Kč
Aplikace očkovací látky nehrazené zdravotní pojišťovnou 200 Kč
Laboratorní vyšetření na žádost pacienta bez indikace dle ceníku laboratoře
Kopie zpráv 3 Kč/ strana
Kopie celé dokumentace 400 Kč + 2 Kč/ strana
Platnost ceníku od 1.1.2024

Smluvní pojišťovny Medi praktik Brušperk s.r.o.: 111, 205, 213, 211, 207, 201