MUDr. Petra Kudělková

Od roku 2015 pracuje jako posudkový lékař pro Okresní správu sociálního zabezpečení ve Frýdku Místku.

Je členkou České lékařské společnosti, Sdružení praktických lékařů ČR, Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP, Společnosti gerontologie a geriatrie.

Je držitelkou licence České lékařské komory pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v oboru Všeobecné praktické lékařství.

Andrea Žůrková

Připravujeme…