NÁHLÉ, ŽIVOT OHROŽUJÍCI STAVY!! (dušnost, krvácení, úrazy, bolesti na hrudi, poruchy vědomí apod.) VOLEJTE 155!!

  • AKUTNÍ STAVY – ŽIVOT NEOHROŽUJÍCI – které Vám z různých důvodů znemožňují návštěvu ordinace – řešíme na základě telefonické domluvy
  • PLÁNOVANÉ NÁVŠTĚVY – telefonicky objednáváme vždy cca 14 dní předem.